Acest site web „rabotniki.md” este o resursă privată.

Pe site este definit regulamentul care stabilește procedura și condițiile de utilizare a site-ului, reglementează acțiunile:

Pentru Utilizatori (cei care utilizează Site-ul în scopuri personale, indiferent de natura sau faptul înregistrării, inclusiv termenul și ora înregistrării) și Administrației (persoane care gestionează site-ul)

Pe site este plasată informație care include:

Toate datele disponibile pe site (materiale, media, articole, subiecte, fotografii, clipuri video și înregistrări audio, mesaje, link-uri),precum și date personale:

Mesaje și / sau Notițe (comentarii, informații, prețuri, sfaturi, recenzii, adrese, numere de telefon, opinii, fotografii, recomandări, semnături, citate)

Site-ul „rabotniki.md”, precum și drepturile de autor, conținutul serverului și marca comercială aparțin persoanei numite Proprietar.

După înregistrarea pe site, puteți GRATUIT:

Să creați propriul profil pe care îl vor vedea toți clienții

Să publicați un număr nelimitat de prețuri

Să postați fotografiile lucrărilor Dvs.


1. DISPOZIȚII GENERALE


1.1. Prezentul regulament este obligatoriu pentru toți Utilizatorii.

1.2. Necunoașterea Regulamentului nu scutește de responsabilitatea încălcării acestuia, prin urmare, vă recomandăm insistent să-l studiați cu atenție. Puteți oricând să clarificați detaliile neclare cu Administrația.

1.3. Orice element, care nu este stipulat în acest Regulament din orice motiv rămâne la discreția Administrației. Excepții de la Norme sunt posibile prin luarea unei decizii de către Administrație. Deciziile Administrației cu privire la toate aspectele legate de interpretarea și aplicarea prezentelor norme sunt definitive. Utilizarea (înregistrarea, citirea și plasarea Mesajelor și Subiectelor, recepționarea, vizualizarea și transmiterea Informației etc.) Site-ului semnifică că sunteți de acord cu toate Normele, le aplicați și vă angajați să le respectați.

1.4. În caz de dezacord cu Regulamentul, vă rugăm să nu utilizați Site-ul.

1.5. Administrația își rezervă dreptul în orice moment, la discreția proprie să modifice (completeze, modifice și anuleze) anumite dispoziții ale Regulamentului fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor, precum și să anuleze Regulamentul în întregime. Astfel de modificări încep să se aplice din momentul publicării pe Site.

Utilizarea în continuare a Site-ului după efectuarea modificărilor semnifică consimțământul Dvs. în mod automat de a respecta noile Norme. Obligația de a monitoriza permanent modificările în Regulament revine Utilizatorilor acestuia.

1.6. Site-ul este post-moderat, deoarece Mesajele sunt adăugate imediat, iar moderarea lor este ulterioară.

1.7. Administrația se bazează în activitatea sa pe acest Regulament, pe bunul simț, pe principiile de comportament etic și pe experiența proprie.

1.8. Toate Mesajele și Subiectele reflectă opiniile autorilor acestora. Opinia Administrației nu poate coincide cu opinia autorului.

Informația cu privire la „Renunțarea la răspundere” poate fi găsită mai jos. Dacă credeți că anumite Mesaje și / sau Subiecte contrazic legislația actuală a Ucrainei, conțin secrete comerciale sau sunt potențial dăunătoare persoanelor fizice sau juridice, Dvs. puteți informa Administrația despre acest fapt.

1.9. Să fim politicoși și prietenoși unul cu celălalt.


2. NORME


2.1. În secțiunea „comenzi” se permite să se publice doar comenzi pentru servicii de construcții și reparații.

2.2. Este interzisă înregistrarea companiilor și desfășurarea altor tipuri de activități, altele decât construcțiile și reparațiile.

2.3. Sunt interzise insulte, umilirea interlocutorului, publicitate și off topic (informații în afară de subiect) în comentarii.

2.4.Este interzisă plasarea de fotografii care nu corespund subiectului.

2.5. Este interzisă publicarea conștientă a prețurilor incorecte pentru lucrări.

2.6. Este interzis să indicați tipuri de lucrări pe care Dvs. nu le efectuați.

2.7. Este interzisă orice activitate publicitară în mesaje personale, comenzi, comentarii, informații despre companie.

2.8. Este interzisă răspunderea la comenzii în afara esenței: cu publicitate și mesaje de același tip.

Pentru încălcările „Normelor” vă va fi restricționat accesul pe site

2.9. Este interzisă publicarea (copierea) comenzilor, și a informației de pe site-ul nostru web.

2.10. Deținerea unui cont PRO contra cost nu permite încălcarea Normelor site-ului nostru. În cazul detectării unor astfel de fapte, contul PRO va fi anulat, iar fondurile rămase vor fi returnate prin metoda specificată de Dvs. Decizia de a anula contul poate fi luată de Administrație în mod unilateral, fără nici o explicație.

2.11. Este interzisă plasarea de comenzi și anunțuri de către intermediari. 

Intermediarii sunt:

- manageri de resurse umane

- recrutori de lucrători și meșteri

- persoane care caută meșteri pentru a-i recruta în propria echipă companie)

- clienți angro pentru lucrări la scară largă

Cu excepția pe drept de publicitate.

Pentru încălcarea „Normelor” vi se va restricționa accesul la site.

Informație importantă! Noi avem grijă de clienții noștri, din această cauză toți „tovarășii vicleni” care folosesc baza noastră de date pentru scopurile lor personale: tele-marketing, vânzare sau publicitate materiale de construcție, servicii de vânzare sau publicitate vor fi BLOCATE fără avertisment. Aceasta se aplică abuzului, atât legat de baza de date de meșteri, cât și cu baza de date de clienți. 


3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR


3.1. Toți utilizatorii au dreptul de a lăsa mesaje și de a crea Notificări (cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul Regulament).

3.2. Utilizatorii determină în mod independent ce informații personale să plaseze pe site (cu excepția celor prevăzute în prezentul Regulament). Cu toate acestea, utilizarea datelor altor persoane (în special în cazurile în care acest fapt poate induce în eroare alți Utilizatori) reprezintă o încălcare a acestui Regulament.

3.3. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor personale. Proprietarul și Administrația nu sunt responsabili: pentru pierderea datelor personale sau a informației legate de cont (inclusiv mesaje personale, atașamente etc.), pentru pierderea (completă sau parțială) a Mesajelor și / sau a Notițelor create de Utilizator.

3.4. Utilizatorul este conștient de faptul că Administrația poate șterge orice Mesaj și / sau Notă, să anuleze înregistrarea, restricționeze și blocheze accesul în cazul în care Utilizatorul încalcă aceste Norme. Administrația decide să șteargă Mesaje și / sau Note sau să anuleze înregistrarea la propria discreție, fără acordul nimănui.

3.5. Utilizatorul este de acord să nu transmită corespondența nedorită (spam) către alți Utilizatori, fie sub formă de Mesaje / Note, fie sub formă de scrisori prin e-mail - prin intermediul Site-ului sau în alt mod.

3.6. Utilizatorul este de acord să primească notificări informaționale din partea Administrației, o notificare de răspuns și alte mesaje de deservire.

3.7. Utilizatorul este de acord să nu creeze în mod deliberat derivate pe baza conținutului site-ului. În astfel de evoluții sunt incluse încercările de copiere a conținutului, tehnologiei, traducerii, separarea în părți (decompilare) sau alte modificări ale oricărei dintre paginile Site-ului, programului sau conținutului asociat Site-ului.

3.8. Utilizatorul este de acord să nu publice conținut care:

-Conține amenințări împotriva oricărui Utilizator al Site-ului sau al Administrației sau conține materiale care pot jigni pe cineva;

-încalcă drepturile oricărei persoane fizice sau juridice sau a unui grup, în special, drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de brevet sau orice alte drepturi similare;

-conține informație falsă sau eronată despre orice persoană fizică sau juridică, precum și declarații care denigrează sau discreditează întru vreun mod onoarea și demnitatea oricăreia dintre persoanele enumerate mai sus.

Utilizatorul este conștient că pentru orice conținut, trimitere la conținutul de pe Site, poartă responsabilitatea exclusivă persoana sau partea care a publicat-o. Ținând cont de acest fapt, recomandăm Utilizatorilor să efectueze orice studiu și verificare a informației, pe care le consideră necesare înainte de a utiliza informația furnizată de terți (inclusiv alți Utilizatori). Proprietarul și Administrația nu sunt responsabili pentru nici o informație furnizată prin intermediul persoanelor terțe.

4. Administrație


4.1. Respectarea Regulamentului este monitorizată de către Administrație.

4.2. Administratorul are dreptul să facă comentarii, avertismente și să aplice sancțiuni împotriva Utilizatorilor care au încălcat aceste reguli. Pentru încălcarea regulilor sunt emise avertismente. Administratorii pot bloca accesul la site (interzicere) a Utilizatorilor fără a emite avertismente. Astfel de cazuri includ încălcări grave ale Regulamentului (încălcarea normelor de publicitate, insulte, crearea de clone etc.). De asemenea, un motiv de interzicere poate fi provocarea unor scandaluri, montarea vizitatorilor împotriva Administrației), manipularea camuflată a opiniei Utilizatorilor, încălcarea pe termen lung a regulilor cu abilitate voalată.

4.3. Administratorul, în particular are dreptul:

să editeze(corecta, modifice formulările), transfere, formateze, separe, combine și radieze Mesaje și Note;

să restricționez utilizatorii în drepturile de a edita și vizualiza Site-ul (interzică);

să declara închis un subiect;

să marcheze subiectul în calitate de „anunț”, „publicitate”, „important” etc.

4.4. Moderatorul poate, la discreția sa, să soluționeze probleme controversate, inclusiv cele de moralitatea și conținut informațional al Mesajelor și / sau Notelor;

4.5. Acțiunile administratorului nu sunt contestate se discută de Utilizatori.

4.6. Întrebările adresate administratorului cu privire la acțiunile sale administrative se efectuează exclusiv prin intermediul mesajelor private. 


5. RESPONSABILITATEA. RENUNȚAREA LA RESPONSABILITATE


5.1. Proprietarul și Administrația Site-ului nu sunt responsabile pentru conținutul Subiectelor și Notelor publicate de Utilizatori. Responsabilitatea pentru conținutul subiectelor și înregistrărilor revine în totalitate autorului lor. Se consideră în mod implicit, că toată informația postată de Utilizator este o judecată de valoare. Proprietarul și / sau Administrația Site-ului nu poate fi purtătoare de răspundere pentru informațiile postate de către Utilizatorii (Utilizatorilor) pe Site, pentru utilizare ulterioară, stocare, sistematizare etc. aceste informații de către orice persoană fizică sau juridică.

5.2. În cazul declanșării unei proceduri legale (proces de judecată) sau proceduri penale (administrative) împotriva Proprietarului și / sau a Administrației Site-ului, în legătură cu plasarea de către oricare Utilizator a informației false, insultătoare, defăimătoare de onoare, demnitate sau a reputației comerciale, Utilizatorul este de acord că în acest caz doar el este responsabilul propriu zis și poartă toate tipurile de răspundere care pot fi impuse unei persoane în conformitate cu legislația actuală a Ucrainei în legătură cu distribuirea informației false care insultă, ofensează, defăimă onoarea, demnitatea sau reputația de afaceri. În plus, în cazul în care Proprietarul și / sau Administrația site-ului sunt recunoscute responsabile, Utilizatorul se angajează să-i ramburseze celor din urmă toate pierderile directe și indirecte suferite la prima solicitare în formă scrisă a proprietarului.

5.3. Proprietarul și / sau Administrația Site-ului nu este responsabil pentru refuzul unui anumit Utilizator (Utilizatori) sau al unui grup de Utilizatori de a oferi acces la Site, precum și pentru limitarea accesului (complet, parțial, temporar) la Site.

5.4. Proprietarul și / sau Administrația Site-ului nu sunt responsabile pentru nici o pagubă (toate, fără excepție, cazuri de pierdere a profitului, întrerupere a activității comerciale, pierderea informațiilor despre afaceri sau alte pierderi) asociate (cauzate) cu utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Site-ului.

5.5. Informația plasată pe paginile Site-ului sunt destinate pentru familiarizarea gratuită a Utilizatorilor cu subiecte care pot suscita interes pentru aceștia.

5.6. Toată informația este furnizată în forma sa originală, fără garanții de integralitate sau actualitate și fără alte garanții exprese sau implicite. Accesul la Site, precum și utilizarea conținutului acestuia, se realizează exclusiv la discreția Dvs. și cu asumarea propriului risc.

5.7. Administrația depune toate eforturile pentru a oferi utilizatorilor informație corectă și fiabilă, dar în același timp nu exclude posibilitatea erorilor.

5.8. Un site este un proiect (resursă) cu conținut deschis. Structura lor permite oricui are acces la Internet să-și schimbe conținutul, din această cauză Site-ul și conținutul acestuia sunt disponibile în mod liber ca act de bună voință, pe baza „așa cum este”, fără a încheia acorduri sau contracte care pot deveni subiect direct de revendicări.

5.9. Administrația nu convinge sau nu dă asigurări cu privire la Site și la conținutul acestuia, inclusiv, fără limitare, cu privire la actualitatea, relevanța, acuratețea, integralitatea, fiabilitatea, accesibilitatea sau conformitatea pentru un anume scop specific al Site-ului, 

conținutului, în legătură cu faptul că nu se vor produce erori atunci când se utilizează Site-ul, că acesta va fi sigur și va funcționa fără întreruperi, 

că Administrația va corecta erorile sau că nu vor exista viruși sau alte coduri dăunătoare pe Site și, de asemenea, că conținutul Site-ului nu încalcă drepturile persoanelor terțe.

5.10. Unele linck-uri pe Site conduc la resurse localizate pe site-uri terțe. Aceste legături sunt plasate pentru comoditatea utilizatorilor și nu înseamnă că Administrația aprobă conținutul altor site-uri. În afară de aceasta, Administrația nu poartă nici o răspundere pentru accesibilitatea acestor resurse și pentru conținutul acestora. Această declarație se aplică tuturor link-urilor furnizate pe site și materialelor tuturor site-urilor accesibile prin bannere și link-uri de pe site-ul cu adresa rabotniki.md

5.11. Obligațiile Administrației nu includ controlul legalității sau ilegalității informației transmise (oricare, inclusiv, dar fără a se limita la, informația transmisă între Utilizatori, transferul intern de informații sub formă de link-uri, texte sau arhive), determinarea drepturilor de proprietate sau legalitatea transmiterii, recepției sau utilizării acestor informații .

5.12. Administrația ia măsuri rezonabile pentru a asigura exactitatea, relevanța și legalitatea informației, dar nu acceptă răspunderea pentru acțiunile persoanelor sau organizațiilor realizate în mod direct sau într-un alt mod pe baza informațiilor disponibile pe site sau obținute prin intermediul acestora, fie furnizate de către Administrație sau de către persoane terțe.

5.13. În conformitate cu legislația în vigoare, Administrația renunță la orice asigurări și garanții, furnizarea căror poate fi decodată altfel, și nu își asumă răspunderea cu privire la Site, informație și utilizarea acestora. În nici un caz, Administrația nu va purta răspundere în fața oricărei Părți pentru vreo pagubă directă, indirectă, specială sau de altă natură indirectă rezultată din utilizarea oricărei informații de pe acest Site sau de pe orice alt site care are un hyperlink de pe Site, în cazul apariției dependenței , reducerii productivității, concediere sau întreruperea activității muncii, precum și exmatricularea de la instituții de învățământ, pentru orice profit pierdut, suspendarea activității economice, pierderea programelor sau a datelor din sistemele Dvs. informaționale sau care rezultă altfel din accesul, utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Site-ului, Informației sau a oricărui site de internet aferent sau din inoperabilitate, eroare, omisiune, întrerupere, defecte, întrerupere sau întârziere în transmitere, virus informațional sau defecțiune a sistemului, chiar dacă Administrația este notificată în mod clar cu privire la posibilitatea unei astfel de daune.

5.14. Pentru publicitatea postată pe Site, este responsabil doar agentul de publicitate. Administrația informează că nu garantează posibilitatea achiziționării sau utilizării anumitor bunuri sau servicii la prețuri și / sau în condițiile indicate în blocurile publicitare (texte, bannere). Sunteți de acord că Administrația nu poartă nici o răspundere pentru consecințele posibile (inclusiv daunele) cauzate de orice relație cu agenții de publicitate.

5.15. Site-ul prevede posibilitatea ca utilizatorii să expedieze întrebări, comentarii, sugestii și alte informații cu scopul de a le include în secțiunile relevante ale Site-ului, care pot și vor fi utilizate de ceilalți Utilizatori ai săi. Site-ul nu poartă răspundere pentru conținutul și acuratețea acestor informații, pentru orice recomandări sau opinii care pot fi conținute în acestea, pentru aplicabilitatea acestora asupra utilizatorilor specifici. În plus, întrucât Internetul nu oferă pe deplin o protecție fiabilă a informației, Site-ul nu este responsabil pentru informațiile expediate prin intermediul rețelei de internet.

5.16. Prin expedierea materialelor, partea expeditoare garantează și confirmă că deține drepturile de autor asupra acestor materiale, a primit de la titularul dreptului de autor permisiunea de a publica sau că aceste materiale țin domeniul public și sunt plasate în conformitate cu legea sau cerințele sursei originale. De asemenea, partea care expediază garantează și confirmă faptul că destinatarul are dreptul deplin și nelimitat de a expedia aceste materiale și că o astfel de expediere nu încalcă drepturile și interesele legitime ale nimănui.

5.17. Site-ul poate utiliza fișiere de identificare de tip cookie pentru a stoca atât datele Dvs. personale, cât și cele generale. Cookie-urile sunt mici fișiere text care pot fi utilizate de site-ul web pentru a identifica vizitatorii repetitivi, pentru a facilita accesul și utilizarea de către vizitator a site-ului și pentru a urmări solicitările vizitatorului site-ului și pentru a colecta informații generale pentru a îmbunătăți conținutul. Prin utilizarea Site-ului, vă exprimați acordul cu utilizarea cookie-urilor de către Site.

5.18. Administrația își rezervă dreptul de a face modificări fără a anunța utilizatorii despre acestea. De asemenea, Administrația nu este responsabilă pentru modificarea, editarea sau ștergerea informației pe care Dvs. a-ți adăugat-o pe Site sau alte proiecte conexe cu aceasta.

5.19. Administrația are dreptul de a refuza accesul la Site oricărui Utilizator sau grup de Utilizatori fără a explica motivele pentru acțiunile sale și fără notificarea prealabilă.

5.20. Administrația are dreptul să modifice sau să șteargă link-uri către informații, grafice, sonore și alte date postate de utilizatori pe site, fără notificare prealabilă și explicarea motivelor acțiunilor acesteia.

5,21. Orice mărci comerciale, logo-uri și denumiri de articole, servicii și instituții, drepturi de proiectare, drepturi de autor și drepturi conexe menționate, utilizate sau citate pe paginile Site-ului, aparțin proprietarilor legali ale acestora, iar utilizarea lor aici nu vă dă dreptul la nici o altă utilizare. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, paginile acestui Site nu sunt în niciun caz asociate cu deținătorii de drepturi de autor și nimeni, cu excepția titularului dreptului de autor, nu poate dispune drepturile de a utiliza materiale protejate de drepturi de autor. Sunteți responsabil pentru utilizarea acestor materiale și materialelor similare.

5.22. Citirea, difuzarea sau modificarea informației postate pe site pot încălca legislația statului de unde accesați acest Site.

5.23. Utilizatorul este de acord că toate litigiile posibile vor fi soluționate în conformitate cu legislația ucraineană.

5.24. Utilizatorul este de acord că normele și legile privind protecția drepturilor consumatorilor nu pot fi aplicate asupra utilizării de către acesta a Site-ului, deoarece acesta nu oferă servicii contra cost.

5.25. Inacțiunea din partea Administrației în caz de încălcare de către Utilizator sau un grup de Utilizatori a acordului de utilizator nu privează Administrația de dreptul de a lua măsuri adecvate pentru a proteja interesele Site-ului ulterior.

5.26. Toate drepturile asupra materialelor de pe Site sunt protejate în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv drepturile de autor și drepturile conexe.

5.27. Aspectul paginilor, logo-ul, graficele și desenele postate pe Site sunt protejate de drepturi de autor.

5.28. Dacă în conformitate cu legislația în vigoare anumite condiții sunt declarate nule, condițiile rămase rămân în vigoare.


6. INFORMAȚIA DESPRE UTILIZATORI. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ALE UTILIZATORILOR


6.1. Orice informație despre Utilizator pusă la dispoziția Administrației, fără acordul sau permisiunea Utilizatorului (cu excepția cazurilor în care nu este necesară o astfel de autorizație, în conformitate cu legislația și / sau Regulamentul), pot fi furnizate: Autorităților judiciare - atunci când este cercetat un caz care implică distribuirea de informații false, eronate sau de altui tip care discreditează onoarea, demnitatea sau reputația de afaceri, la cererea scrisă a instanței competente;

autorităților ordinii publice - în cadrul unui dosar penal în conformitate cu legislația în vigoare.

altor persoane - în cazurile prevăzute de legislație.

6.2. Acceptând acest Regulament, eu (Utilizatorul), în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, dau consimțământul meu Administrației, în calitate de proprietar al bazei de date cu caracter personal (în cazul în care Administrația va menține o astfel de bază de date), la prelucrarea datelor mele cu caracter personal cu scopul asigurării accesului la Site. Eu (Utilizator) sunt de acord cu faptul că scopul prelucrării datelor mele personale de utilizator este, în particular, dar nu se limitează la:

formarea unei baze de date de utilizatori;

salvarea login-ului utilizatorului și a parolei;

notificarea Utilizatorilor cu privire la funcționarea Site-ului;

asigurarea autorizării Utilizatorilor pe site;

deservirea utilizatorilor, în special: furnizarea de asistență tehnică utilizatorilor cu privire la probleme de înregistrare și probleme în restaurarea contului;

oferirea suportului tehnic utilizatorilor în cazul pierderii parolelor utilizatorilor; 

oferirea suportului tehnic Utilizatorilor cu privire la alte probleme privind funcționarea Site-ului;

ameliorarea calității Site-ului, precum și crearea de noi resurse;

expedierea către Utilizatori a mesajelor publicitare și informative la discreția Administrației prin intermediul e-mailului ;analiza și evaluarea utilizatorilor site-ului;

prelucrarea datelor statistice privind utilizarea Site-ului. Expedierea mesajelor scurte pe telefoanele mobile ale Utilizatorilor pe care aceștia le-au indicat la înregistrarea pe Site.

6.3. Consimțământul este acordat procesării tuturor datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator atât în timpul înregistrării, cât și al modificărilor ulterioare, inclusiv: autentificare, parolă, e-mail, nume, adresă, numere de telefon.

6.4. Procedând astfel, persoana vizată furnizează Administrației consimțământul de a efectua următoarele acțiuni utilizând datele personale: colectarea datelor cu caracter personal în cantitatea necesară pentru atingerea scopului prelucrării datelor cu caracter personal; prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv, fără a se limita la, primirea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, schimbarea), utilizarea, distribuirea, transferul către persoane terțe(inclusiv celor aflate în afara teritoriului Ucrainei), depersonalizarea, blocarea, distrugerea datelor personale, precum și orice alte acțiuni legate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a le prelucra.

6.5. Protecția datelor cu caracter personal prelucrate de către Administrație.

6.5.1. La prelucrarea datelor cu caracter personal, Administrația ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva accesului ilicit sau accidental la acestea, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea datelor cu caracter personal, precum și alte acțiuni ilegale.

6.5.2. Prin aceasta subsemnatul (Utilizator) sunt înștiințat că conform art. 8 din Legislația Ucrainei „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”, eu, în calitate de subiect al datelor cu caracter personal, am următoarele drepturi: să știu despre localizarea bazei de date personale ce conține datele mele personale, scopul și numele acesteia, locația și / sau locul de reședință (ședere) al proprietarului sau managerului acestei baze de date sau să dea comanda corespunzătoare de a primi aceste informații persoanelor autorizate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel;

să primesc informații despre condițiile de furnizare a accesului la date cu caracter personal, inclusiv informații despre persoanele terțe către care sunt transferate datele mele personale, conținute în baza de date cu caracter personal;

acces la datele lor personale cuprinse în baza de date cu caracter personal corespunzătoare;

să le primesc nu mai târziu de treizeci de zile calendaristice de la data recepționării solicitării, cu excepția celor prevăzute de lege, un răspuns despre faptul dacă datele mele cu caracter personal sunt stocate în baza de date cu caracter personal corespunzătoare, precum și să primesc conținutul datelor mele personale care sunt stocate;

să înaintez o cerere motivată, cu obiecții la prelucrarea datelor mele personale de către autoritățile statului, autoritățile locale în exercitarea competențelor prevăzute de lege;

să înaintez o solicitare motivată privind modificarea sau distrugerea datelor mele personale de către orice proprietar și administrator al acestei baze de date, dacă aceste date sunt prelucrate ilegal sau nu sunt fiabile;

la protecția datelor cu caracter personal împotriva prelucrărilor ilegale și a pierderii accidentale, distrugerii, daunelor cauzate de ascunderea intenționată, eșecul furnizării sau furnizarea cu întârziere a acestora, precum și protejarea împotriva furnizării de informație eronată sau care discreditează onoarea, demnitatea sau reputația de afaceri a unei persoane fizice;

să mă adresez cu privire la protecția drepturilor mele cu privire la datele cu caracter personal către autoritățile de stat, autoritățile locale, care sunt împuternicite să efectueze protecția datelor cu caracter personal;

să aplice remedii legale în caz de încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal.